ค่า

ผลของการกลั่นแกล้งผู้ถูกรังแก


Guiainfantil.com

การรังแกเด็กมีผลกระทบอะไรบ้าง? อายุของเด็กมีอิทธิพลต่อความเสียหายที่พวกเขาอาจได้รับ ศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาวิวัฒนาการ Cristina del Barrio ทำให้มั่นใจได้ว่าความโดดเดี่ยวและภาวะซึมเศร้าเป็นผลที่ไม่พึงปรารถนาเหล่านี้

คุณสามารถอ่านบทความอื่น ๆ ที่คล้ายกับ ผลของการกลั่นแกล้งผู้ถูกรังแกในหมวดการศึกษานอกสถานที่


วิดีโอ: #อยาหาวานาสอน จะอยดวยกน ศลตองเสมอกน!!! (กันยายน 2021).