ค่า

พัฒนาการทางเพศในเด็กปฐมวัย


การค้นพบเรื่องเพศเป็นวัฏจักรที่แผ่ขยายออกไปตามยุคสมัย นักจิตวิทยา Monica Poblador เขาบอกเราเกี่ยวกับอาการทางเพศในเด็กปฐมวัยนั่นคือเด็กชายและเด็กหญิงอายุไม่เกิน 6 ปี

คุณสามารถอ่านบทความอื่น ๆ ที่คล้ายกับ พัฒนาการทางเพศในเด็กปฐมวัยในหมวดหมู่เรื่องเพศในเว็บไซต์