ค่า

กุญแจสู่การศึกษาของครู


การเป็นครูที่ดีหมายความว่าอย่างไร? ครูที่ดีเป็นอย่างไร? ศาสตราจารย์ Reifler ประสบความสำเร็จในการรับนักเรียนทุกคน (จากพื้นที่ยากจนและด้อยโอกาสในสหรัฐอเมริกา) ให้ได้เกรดดีเยี่ยม อย่างที่เคย? นี่คือกุญแจสำคัญสำหรับครูที่ยอดเยี่ยมคนนี้ในการกระตุ้นนักเรียน

คุณสามารถอ่านบทความอื่น ๆ ที่คล้ายกับ กุญแจสู่การศึกษาของครูในประเภทโรงเรียน / วิทยาลัยในสถานที่


วิดีโอ: การศกษาพเศษ สอนเดกพเศษอยางเขาใจในความตาง (กันยายน 2021).