หมวดหมู่ การผ่าตัดคลอด

ทำไมการผ่าตัดคลอดสามารถเปลี่ยนความรู้สึกของผู้หญิงได้
การผ่าตัดคลอด

ทำไมการผ่าตัดคลอดสามารถเปลี่ยนความรู้สึกของผู้หญิงได้

ผู้หญิงมีความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของความไวหลังการผ่าตัดคลอดและเป็นปัญหาที่ไม่มีการพูดคุยในระหว่างการปรึกษาก่อนคลอดก่อนทำการผ่าตัด เหตุใดจึงเกิดขึ้น เป็นเรื่องปกติหรือไม่ที่จะไม่รู้สึกรอบ ๆ แผล? ฉันจะฟื้นคืนความไวได้หรือไม่?

อ่านเพิ่มเติม

การผ่าตัดคลอด

ทำไมการผ่าตัดคลอดสามารถเปลี่ยนความรู้สึกของผู้หญิงได้

ผู้หญิงมีความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของความไวหลังการผ่าตัดคลอดและเป็นปัญหาที่ไม่มีการพูดคุยในระหว่างการปรึกษาก่อนคลอดก่อนทำการผ่าตัด เหตุใดจึงเกิดขึ้น เป็นเรื่องปกติหรือไม่ที่จะไม่รู้สึกรอบ ๆ แผล? ฉันจะฟื้นคืนความไวได้หรือไม่?
อ่านเพิ่มเติม