หมวดหมู่ ผิดปกติทางจิต

อาหารที่เหมาะสำหรับเด็กที่เป็นโรคลมบ้าหมู
ผิดปกติทางจิต

อาหารที่เหมาะสำหรับเด็กที่เป็นโรคลมบ้าหมู

โรคลมชักเป็นความผิดปกติของระบบประสาทที่มีลักษณะของอาการชักที่เกิดขึ้นอีกครั้งโดยมีความถี่ไม่แน่นอนและไม่สามารถคาดเดาได้ อาการชักเป็นตอนของการทำงานของเซลล์ประสาทที่ไม่มีการควบคุมและผิดปกติซึ่งอาจทำให้ความสนใจหรือพฤติกรรมของเด็กเปลี่ยนแปลงไป

อ่านเพิ่มเติม

ผิดปกติทางจิต

โรคลมชักในวัยเด็ก

โรคลมชักเป็นความผิดปกติของระบบประสาทที่ไม่ต่อเนื่องซึ่งส่งผลกระทบต่อเด็ก 1 คนและมีอาการชักหรือชัก เด็กส่วนใหญ่ที่ได้รับผลกระทบจากโรคนี้สามารถนำไปสู่ชีวิตที่ปกติและมีสุขภาพดี แม้ว่าชื่อของมันอาจสร้างความประทับใจให้พ่อแม่หลายคน แต่โรคลมชักในวัยเด็กส่วนใหญ่ดำเนินไปได้ด้วยดีและเกิดจากการรักษา
อ่านเพิ่มเติม
ผิดปกติทางจิต

อาหารที่เหมาะสำหรับเด็กที่เป็นโรคลมบ้าหมู

โรคลมชักเป็นความผิดปกติของระบบประสาทที่มีลักษณะของอาการชักที่เกิดขึ้นอีกครั้งโดยมีความถี่ไม่แน่นอนและไม่สามารถคาดเดาได้ อาการชักเป็นตอนของการทำงานของเซลล์ประสาทที่ไม่มีการควบคุมและผิดปกติซึ่งอาจทำให้ความสนใจหรือพฤติกรรมของเด็กเปลี่ยนแปลงไป
อ่านเพิ่มเติม