หมวดหมู่ หลังคลอด

เคล็ดลับหน้าท้องหย่อนคล้อยหลังคลอดบุตร
หลังคลอด

เคล็ดลับหน้าท้องหย่อนคล้อยหลังคลอดบุตร

ในระหว่างตั้งครรภ์การเติบโตอย่างมีเหตุผลของช่องท้องทำให้ผิวหนังยืดและยืดหยุ่นมากขึ้นเพื่อเลี้ยงทารก ซึ่งมักนำไปสู่การหย่อนคล้อยของบริเวณหน้าท้องหลังคลอดซึ่งยากที่จะขจัดออกไปอย่างน้อยก็ในช่วง 2-3 สัปดาห์แรกคุณแม่หลายคนต้องการที่จะกลับมามีหน้าท้องที่เต่งตึงหลังคลอดบุตรซึ่งเป็นไปได้ด้วยการเยียวยาที่บ้าน

อ่านเพิ่มเติม

หลังคลอด

โยคะหลังคลอด. ฉันจะทำอะไรให้คุณได้

การฝึกโยคะหลังคลอดควรเริ่มใน 2 ขั้นตอนหรือ 2 ขั้นตอน: ในช่วง 2 เดือนแรกหลังคลอดควรเน้นไปที่การหายใจและการผ่อนคลาย ตั้งแต่เดือนที่ 3 เป็นต้นไปเราสามารถเริ่มทำอาสนะเพื่อฟื้นฟูเข็มขัดหน้าท้องได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการไม่รีบร้อนในการฝึกโยคะหลังคลอดหรือทำกิจกรรมอื่นใดโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการฟื้นตัวหลังคลอดบุตร
อ่านเพิ่มเติม
หลังคลอด

เคล็ดลับหน้าท้องหย่อนคล้อยหลังคลอดบุตร

ในระหว่างตั้งครรภ์การเติบโตอย่างมีเหตุผลของช่องท้องทำให้ผิวหนังยืดและยืดหยุ่นมากขึ้นเพื่อเลี้ยงทารก ซึ่งมักนำไปสู่การหย่อนคล้อยของบริเวณหน้าท้องหลังคลอดซึ่งยากที่จะขจัดออกไปอย่างน้อยก็ในช่วง 2-3 สัปดาห์แรกคุณแม่หลายคนต้องการที่จะกลับมามีหน้าท้องที่เต่งตึงหลังคลอดบุตรซึ่งเป็นไปได้ด้วยการเยียวยาที่บ้าน
อ่านเพิ่มเติม