หมวดหมู่ ภาษาวาจา

จำนวนและจำนวนคำที่เด็กเรียนรู้ในแต่ละวัย
ภาษาวาจา

จำนวนและจำนวนคำที่เด็กเรียนรู้ในแต่ละวัย

คำแรกมักเกิดขึ้นในวันเกิดปีแรกประมาณ 12 ถึง 15 เดือน โดยปกติช่วงเวลานี้พ่อแม่รอคอยและจดจำมานานนับเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการที่จะเพิ่มขึ้นทุกวัน ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเด็ก ๆ จะเรียนรู้คำศัพท์ตามวัยได้กี่คำและกี่คำ?

อ่านเพิ่มเติม

ภาษาวาจา

จำนวนและจำนวนคำที่เด็กเรียนรู้ในแต่ละวัย

คำแรกมักเกิดขึ้นในวันเกิดปีแรกประมาณ 12 ถึง 15 เดือน โดยปกติช่วงเวลานี้พ่อแม่รอคอยและจดจำมานานนับเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการที่จะเพิ่มขึ้นทุกวัน ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเด็ก ๆ จะเรียนรู้คำศัพท์ตามวัยได้กี่คำและกี่คำ?
อ่านเพิ่มเติม